Menu

Buitenruimte

Met de bouw van diverse woontorens ontstaat er de komende jaren groeit het aantal bewoners in Cool Zuid. Daarmee neemt de behoefte aan aantrekkelijke en groene verblijfsruimte verder toe.

De komende jaren wordt door de gemeente gewerkt aan een nieuwe inrichting van de openbare ruimte in de wijk. De buitenruimte van het Baankwartier en plein ‘t Landje worden opnieuw ingericht. De gemeente doet dat samen met Club Cool. Beide projecten waren te zien op de informatiemarkt op 5 oktober 2022 in de Schotse Kerk.

Herinrichting Baankwartier

Herinrichting Baankwartier

De gemeente heeft een ontwerp gemaakt voor de nieuwe inrichting van de buitenruimte van Baan, Hoornbrekerstraat, Ketelaarstraat, Blekerstraat en 1e en 2e Blekerhof. De afgelopen jaren zijn er diverse bijeenkomsten georganiseerd over het ontwerp voor de nieuwe buitenruimte.

Belangrijke uitgangspunten voor de nieuwe inrichting zijn:

  • Eerder gekapte bomen worden teruggeplaatst of gecompenseerd. Ook wordt het gebied met plantvakken verder vergroend.
  • In de Ketelaarstraat en Blekerstraat worden de stoepen verbreed om de verbinding voor voetgangers richting de Leuvehaven en het Maritiem district te verbeteren.
  • In de Blekerstraat komt een hellingbaan naar de Schiedamsedijk om daarmee de toegankelijkheid van de wijk voor voetgangers te verbeteren.
  • De buitenruimte van de Baan krijgt langs de gebouwen een brede stoep met bomen.
  • Voor de overige straten geldt: deze worden ingericht met ruimte voor parkeren, expeditie-verkeer en ondergrondse afvalinzameling.

Het ontwerp is nu gereed. De nieuwe inrichting van de buitenruimte Baankwartier wordt gerealiseerd wanneer de nieuwe woontorens gereed zijn, omdat het bouwverkeer anders de straten weer stuk rijdt.

Naar verwachting zal dit omstreeks 2026 zijn.

Het ontwerp is hier in te zien.

211025 GR IP baan render baan

Herinrichting plein ’t Landje

De gemeente is aan de slag met het maken van een plan om de buitenruimte van ’t Landje en de Boshoek opnieuw in te richten. Door de bewoners en ondernemers van Cool Zuid zijn alle veel ideeën verzameld voor de nieuwe inrichting. De afgelopen jaren zijn er diverse bijeenkomsten georganiseerd over het ontwerp voor de nieuwe buitenruimte.

Als start van het ontwerpproces zijn de eerst de uitgangspunten voor de nieuwe inrichting op papier gezet in een Programma van Eisen. Dit Programma van Eisen is in mei 2023 vastgesteld en te vinden via: Mijn Rotterdam - Inrichtingsplan t Landje.

De komende maanden wordt er door ontwerpers een voorlopig ontwerp gemaakt. Rond de zomer worden nieuwe inloopbijeenkomsten gehouden om de plannen te presenteren.

De belangrijkste ideeën voor de nieuwe inrichting zijn:

  • Het blijft een belangrijke plek voor schoolpleinen, sport en spel, maar er komt ook ruimte voor meer groen (plantjes, gras en bomen) en andere vormen van ontmoeten. Wens is ook dat in de toekomst meer mensen, van alle leeftijden en achtergronden, prettig op ’t Landje kunnen verblijven. Daarom willen we ook meer zitgelegenheid op het plein maken.
  • Door meer groen toe te voegen verbeteren we de biodiversiteit en zorgen we voor extra schaduw en dus voor verkoeling op warme dagen.
  • Het plein wordt meer een park met mogelijkheid voor sport en spel dan een stenige vlakte. In de zomer wordt het daardoor een veel prettigere verblijfsplek.
  • Onder het plein willen we een regenwateropslag maken. Dat houdt de planten groen en voorkomt wateroverlast in de wijk bij hevige buien.
  • Routes van fietsers en voetgangers worden ruimer en veiliger.

Bekijk hier het voorlopige idee en het referentiekader voor groen.

Landje
Landje 2

Inrichtingsplan Leuvehaven

De gemeente gaat de buitenruimte rondom het nieuwe Leuvepaviljoen opnieuw inrichten. Aan beide zijden van het paviljoen komen er nieuwe trappen om makkelijker op de kade te komen. Ook worden er schuine grasvlaktes met planten, bomen en zitranden tussen kade en dijk gemaakt worden. Het nieuwe groen zorgt voor verkoeling en biedt ruimte om te ontspannen en spelen. Langs de kade wordt de bestaande wandelroute door het buitengedeelte van het Maritiem Museum opnieuw ingericht. Rond het paviljoen komen 2 terrassen voor horeca. Bezoekers en bewoners kunnen daar straks genieten van een groen en uniek stukje Rotterdam aan het water.

Als u het ontwerp wilt bekijken, stuur dan een mail naar MaritiemDistrict@Rotterdam.nl. Link opent een externe pagina. U krijgt het dan opgestuurd.

IP leuvehaven 6
24 02 20 IP Leuvehaven 4 Photo