Menu

Veel gestelde vragen

Lees hier de antwoorden op vragen die mensen hebben gehad. Staat jouw vraag er niet bij? Mail je vraag naar hallo@clubcool.nl

Club Cool

Wat zijn de Coolregels?

Tot 2025 worden vele woningen toegevoegd aan de wijk waarmee het inwoneraantal meer dan verdubbelt. De woningbouw is belangrijk voor de wijk maar staat niet op zichzelf. Wonen gaat ook over voorzieningen, openbare ruimte, mobiliteit en het buurtgevoel. Daarnaast zijn er verschillende wensen en belangen. Om al deze onderwerpen en diverse perspectieven samen te brengen, hebben we met veel partijen uit de wijk gewerkt aan één verhaal. Dit verhaal hebben we samengevat in Coolregels. Coolregels bieden een handvat voor iedereen die van Cool Zuid houdt en ermee aan de slag wil. Je leest de Coolregels hier.

Wil je meer weten over het proces hoe de Coolregels tot stand zijn gekomen? Dat lees je hier.

Wat is het mandaat van Club Cool?

Club Cool heeft geen mandaat. We geloven in de kracht van samenwerking. Dit heeft reeds geleid tot mooie successen binnen dit proces.

Wat is het verschil tussen Cool Zuid en Club Cool?

Cool Zuid is de wijk. Club Cool is de samenwerking tussen: buurt (bewoners, ondernemers, belangengroepen, lokale initiatieven etc.), markt (ontwikkelende marktpartijen) en overheid (gemeente Rotterdam).

Waar kan ik ideeën voor de wijk kwijt?

We zijn altijd op zoek naar mensen die ook aan hun wijk willen werken. Laat van je horen als je ideeën hebt of wil bijdragen aan Club Cool: hallo@clubcool.nl

Wat is het Stadslab Cool Zuid?

Toen in 2011 de hoogbouwvisie en plannen van de gemeente Rotterdam voor het Baankwartier bekend werden, stonden bewoners en ondernemers op om mede richting te geven aan de verandering van de wijk. Ze vormden de groep ‘In de ban van de Baan’ en aansluitend het Stadslab Cool Zuid. Initiatiefnemers waren de architecten Joost van Dijk en Frederik Pöll. Na twee jaar studie en een reeks bevlogen bijeenkomsten in de wijk, werd het verhaal van Cool Zuid opgetekend in het boekwerk 'Ons verhaal over Cool Zuid'.
Vanaf 2018 namen David Dooghe en Talea Bohlander de organisatie over. Het Stadslab Cool Zuid werkte vanuit de wijk, samen met bewoners, de lokale overheid, de ontwikkelaars van de nieuwbouw, wooncorporatie en maatschappelijke organisaties aan een Lokale Omgevingsvisie (LOVI). Joost van Dijk realiseerde de 'Studie klimaat-adaptatie: Het klimaat verandert ook in Cool Zuid'. De brede samenwerking bleek geslaagd en is na het afronden van de Omgevingsvisie Rotterdam, voortgezet onder de naam Club Cool.
De organisatie van het Stadslab is vanaf 2020 aangevuld met Dirk van de Pol. Naast het deelnemen aan de werkgroepen binnen Club Cool, deed het Stadslab studie naar 'Rust en Luwte in Cool Zuid' en 'Kleinschalige bedrijvigheid in de wijk'.

Wonen

Waar moet ik overlast in de wijk melden?

Meld overlast eenvoudig via de Meldr app. Download de app hier. Of meld overlast via de website van de gemeente.