Menu

Over Club Cool

Cool Zuid is in verandering. En de komende jaren gaat er nog veel meer veranderen. Een unieke samenwerking van partijen begeleidt deze verandering.

Wat is Club Cool?

Club Cool is een samenwerking tussen

 • buurt (bewoners, ondernemers, belangengroepen, lokale initiatieven etc.);
 • markt (ontwikkelende marktpartijen);
 • overheid (gemeente Rotterdam).

Sample
In Club Cool komt alles samen.

Wat doet Club Cool?

Club Cool begeleidt de verandering van de wijk, informeert de buurt, jaagt ontwikkelingen aan en brengt de wijk samen.

Dit doen we door met elkaar de acties voor 2023 te bepalen en te zorgen dat ze worden uitgevoerd. De acties gaan over de volgende hoofdthema's:

 • Mobiliteit
 • Buitenruimte
 • Voorzieningen
 • Witte de Withstraat
 • Energietransitie
 • Communicatie

Hoe werken we samen?

Dat doen we door een reeks van activiteiten:

 • Toepassen van de Coolregels (regels die richting geven aan de ontwikkeling van de wijk);
 • Website, nieuwsbrieven, bijeenkomsten;
 • Open Club Cool meetings;
 • Club Cool Specials over thema’s;
 • Organiseren activiteiten voor bewoners, oud en nieuw, om elkaar te leren kennen;
 • Podium bieden aan lokale initiatieven zoals bewonersinitiatieven, Cool aan de Gang, Coolenkit, WORM etc.
 • Podium bieden aan stedelijke projecten van derden als gemeente Rotterdam, Stedin, Eneco etc.

Doe mee!

Concrete stappen voor de toekomst van jouw wijk? Denk mee, praat mee, doe mee! Dat doe je al door de nieuwsitems op deze website te volgen en aan te haken bij iets waar je interesse naar uitgaat. Laat van je horen als je ideeën hebt of wil bijdragen aan Club Cool: mhm.dejong@rotterdam.nl

Geschiedenis van samenwerken

Samen werken aan de wijk doen we in Cool Zuid al lang. Bewoners en ondernemers hebben met de lokale overheid de krachten gebundeld, toen in de jaren ’90 de Witte de Withstraat verloederde en er een succesvolle kunst & cultuurstraat van gemaakt. Toen in 2011 de hoogbouwvisie en plannen van de gemeente Rotterdam in het Baankwartier bekend werden, stonden bewoners en ondernemers op om mede richting te geven aan de verandering van de wijk. Ze vormden de groep ‘In de ban van de Baan’ en aansluitend het Stadslab Cool Zuid.

Vanaf 2018 werkten het Stadslab Cool Zuid en de lokale overheid samen met ontwikkelaars van nieuwbouw, wooncorporatie en maatschappelijke organisaties aan een Lokale Omgevingsvisie (LOVI). We brachten daarbij het in 2016-2017 uit de wijk opgehaalde ‘verhaal van Cool Zuid’ samen met de opgaven uit de Nationale en Gemeentelijke Omgevingsvisie. Binnen de gemeente vormden we de pilot Omgevingswet Rotterdam, oefengebied voor de integrale implementatie van de Omgevingswet voor de periode 2018-2021, want input en terugkoppeling vanuit de wijken is zeer gewenst bij de zoektocht die de lokale overheden momenteel hebben.

Er is in de afgelopen jaren veel gedaan aan gezamenlijke visie- en planvorming vanuit de wijk. Een betrokken groep zet zich met hart en ziel in voor Cool Zuid en trekt kleine projecten van de grond. Behoefte om meer lijn en gezamenlijkheid in de acties te krijgen, blijft. Praten over de toekomst voelt snel als een herhaling van zetten. We zullen met elkaar denken en doen moeten combineren om de betrokkenheid van de buurt te behouden.

We zijn het erover eens dat het toevoegen van duizend woningen ook een kans voor de buurt kan zijn. De bouwactiviteiten genereren letterlijk en figuurlijk ruimte om een aantal lang gekoesterde wensen te realiseren, juist ook voor de groep bewoners die al heel lang in de wijk woont met zoveel liefde voor de buurt. Dat vraagt om afstemming en samenwerking binnen een gezamenlijk toekomstperspectief. De vijf marktpartijen en gemeente hebben daarom in september 2019 het manifest “Samenwerken aan een mooi Cool Zuid” ondertekend. Zij spreken daarin af om samen met de wijk een toekomstperspectief te maken. De marktpartijen willen vooral op de thema’s communicatie & branding, programmeren voor de buurt en deelmobiliteit het verschil maken. Zij pleiten ervoor om de grondopbrengst voor de gemeente uit het gebied aan te wenden voor het groener en klimaatbestendiger maken van de openbare ruimte. Op deze manier kunnen we de wijk klaar maken voor de toekomst en een bijdrage leveren aan uitdagingen rond energie, klimaat, gezondheid en mobiliteit. Door het samen te doen zorgen we ervoor dat de wijk een plek blijft voor verschillende Rotterdammers.

De samenwerking tussen buurt, markt en overheid kreeg de naam Club Cool. Deze partijen hebben door middel van open werkateliers een gezamenlijk verhaal geformuleerd. Wil je meer weten over het proces? Dat lees je hier. Het verhaal hebben we samengevat in Coolregels. Coolregels bieden een handvat voor iedereen die van Cool Zuid houdt en ermee aan de slag wil. Je leest de Coolregels hier.